Current Affairs In Kannada- 24 April 2021

access_time 2021-04-25T09:09:39.738Z face Team Jnanagangothri
ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಪೂರ್ಣ ಪಿಡಿಎಫ್ ಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ ರಾಜ್ಯ 1. ಐಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2. ಮೇ 1ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ 3. ...
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
IAS Jnana 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy